Transgender Netwerk Nederland

EN: Transgender Network Netherlands is committed to the human rights of transgender and non-binary people, now and in the future. They want everyone to be able to decide for themselves about their lives, their bodies and their papers. And that everyone is given free rein to develop their talents and is supported in this.

NL: Transgender Netwerk Nederland zet zich in voor de mensenrechten van transgender en non-binaire mensen, nu en in de toekomst. Zij willen dat iedereen zelf kan beslissen over zijn leven, zijn lichaam en zijn papieren. En dat iedereen de vrije hand krijgt om zijn talenten te ontwikkelen en daarin wordt gesteund.

KP creator details